Công đoàn DELTA – Nâng cao nhận thức người lao động

Thực hiện công văn số 2669/UBND ngày 27/4/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và Công văn số 613/TLĐ ngày 07/5/2012 của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc tổng kết 4 năm tổ chức hoạt động “Tuyên truyền phổ biến pháp luật cho người lao...