Công nghệ may

TT

Công đoạn

Thiết bị sử dụng

Tài liệu hướng dẫn

Đo lường

Công nghệ

1

Nhận đơn hàng, tài liệu kỹ thuật, áo mẫu v.v

Mắt, tay

Hợp đồng, yêu cầu khách, hướng dẫn công việc Phòng Kế hoạch.

2

May mẫu

Thước đo, bảng màu, tài liệu kỹ thuật

Máy may

Hướng dẫn công việc kỹ thuật công nghệ, KCS

3

Lên kế hoạch

Tài liệu của khách hàng

Vi tính, máy tính

Hợp đồng kinh tế, tài liệu khách hàng, lện hsản xuất

4

Cân đối nguyên phụ liệu,

Thước đo đếm

Máy vi tính

Lệnh sản xuất tổng được duyệt.

5

Phát lệnh sản xuất

Thứơc cân, bảng màu

Hướng dẩn công việc, Thủ tục lập kế hoạch và triển khai sản xuất

6

Họp triển khai kỹ thuật

Ao mẫu gốc

Tài liệu kỹ thuật, lệnh sản xuất

7

Chuẩn bị máy móc, thiết bị, nhân lực

Mắt, tay, áo tài liệu kỹ thuật

Xe đẩy

Hướng dẫn công việc bảo trì, kho thiết bị; tài liệu kỹ thuật

9

Kiểm tra, cấp phát nguyên phụ liệu

Bảng màu, mắt, thước dây

Bảng màu, tài liệu kỹ thuật, hướng dẫn công việc

10

Trải vải

Mắt thường, Tay

Hướng dẫn công việc trải vải

11

Cắt

Mắt, tay, bảng màu, rập thước

Máy cắt

HDCV cho thợ cắt

12

Phối bộ, đánh số

Mắt, tay, số

Hướng dẫn cho công nhân phối bộ, tài liệu kỹ thuật.

13

Nhận bán thành phẩm

Mắt thường, bằng rập

Xe đẩy

HDCV giao nhận may

14

Chuẩn bị nguồn nhân lực

Mắt thường

HDCV chuyền trưởng

15

Điều phối bán thành phẩm

Tham khảo qui trình công nghệ thay đổi thực tế khi sản xuất, mắt tay

Hướng dẫn công việc chuyền trưởng

16

May, lắp ráp

Bằng mắt, thước, áo mẫu

Máy may

Theo Tài liệu kỹ thuật

17

Làm khuy nút

Mắt, bảng màu

Máy khuy nút

HDCV khuy nút

18

Ui hơi

Mắt, tay

Bàn ủi hơi

HDCV ủi hơi

19

Gắn thẻ, gấp xếp

Mắt, tay

HDCV gấp xếp

20

Rà kim

Mắt

Máy rà kim

HDCV rà kim

21

Đóng thùng

Tay, mắt, keo dán

HDCV đóng thùng

22

Giao hàng

Theo từng đợt xuất hàng

Dùng xe Comterner

Lệnh sản xuất, kế hoạch xuất hàng, thủ tục bảo toàn và giao sản phẩm, hướng dẫn xuất nhập khẩu