DELTA – Đẩy mạnh công tác huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

        Nhằm trang bị cho đội ngũ cán bộ quản lý và an toàn vệ sinh viên những kiến thức về công tác ATVSLĐ. Trong hai ngày 28 & 29 tháng 9 năm 2012, Ban lãnh đạo Công ty Delta đã cử đoàn cán bộ tham dự khóa đào tạo hướng dẫn xây dựng hệ thống quản lý an toàn về sinh lao động trong doanh nghiệp. Chương trình đào tạo do Phòng Thương mại và công nghiệp Việt Nam chi nhánh Thanh Hóa tổ chức và TS. Ngô Hoài Vân thuộc viện Khoa học Lao động và xã hội giảng dạy. Sau khóa đào đạo, học viên Công ty Delta đã được cập nhật hệ thống văn bản có liên quan, nắm bắt khái quát CTQG về ATVSLĐ giai đoạn 2011-2015, các vấn đề cơ bản về điều kiện lao động, xây dựng hệ thống quản lý an toàn vệ sinh lao động – phát triển bền vững và quản lý rủi ro nơi làm việc. Đồng thời, kết hợp với ban chỉ đạo ISO 9001:2008, SA 8000, mạng lưới ATVSV của Công đoàn công ty  thành lập Ban 5S và triển khai thực hiện tiêu chuẩn 5S trong toàn công ty.

Tin & ảnh: Tiến Đức