Công ty Delta long trọng tổ chức Lễ ra quân sản xuất năm 2015