STT Tên thành tích Hình ảnh Năm khen thưởng Hình thức, nội dung khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ban hành quyết định
1 CP dụng cụ thể thao DELTA đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì 2018 Quyền chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân Chương Lao Động Hạng Nhì cho Công ty Cổ phần Dụng cụ Thể Thao Delta vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017 góp phần vào sự nghiệp Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Số 1853/QĐ-CTN Ngày 19 tháng 10 năm 2018
2 TGĐ Nguyễn Trọng Thấu được Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng Bằng khen “Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2018” 2018 Bằng khen 1199/QĐ-TTg ngày 18/9/2018
3 Tổng Giám đốc nhận Kỷ Niệm Chương của Bộ trưởng Bộ Văn Hóa vì những đóng góp trong sự phát triển chung của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017 2017 Kỷ niệm chương 11/8/2017 - Số 3122/QĐ-BVHTTDL (Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch)
4 Tổng giám đốc nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh giai đoạn 2011-2015 2015 Bằng khen Số: 441/QĐ-UBND, Ngày: 02/03/2016; UBND tỉnh Thanh Hóa
5 Tổng giám đốc nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015 2015 Bằng khen Số:4937/QĐ-UBND; Ngày: 11/27/2015; UBND tỉnh Thanh Hóa
6 Tổng giám đốc nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất và kinh doanh 2014 – 2015 2015 Bằng Khen Số: 3495/QĐ-UBND; Ngày: 09/14/2015; UBND tỉnh Thanh Hóa