STT Tên thành tích Hình ảnh Năm khen thưởng Hình thức, nội dung khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ban hành quyết định
1 TGĐ Nguyễn Trọng Thấu được Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng Bằng khen “Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2018” 20180918 TGD Nhan Bang khen chien si thi thu cua Thu tuong Chinh phu 2018 Bằng khen 1199/QĐ-TTg ngày 18/9/2018
2 Tổng Giám đốc nhận Kỷ Niệm Chương của Bộ trưởng Bộ Văn Hóa vì những đóng góp trong sự phát triển chung của Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017 tam (FILEminimizer) 2017 Kỷ niệm chương 11/8/2017 - Số 3122/QĐ-BVHTTDL (Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch)
3 Tổng giám đốc nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa trao tặng vì đã có thành tích xuất sắc trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ chí Minh giai đoạn 2011-2015 1 . 2015 Bằng khen Số: 441/QĐ-UBND, Ngày: 02/03/2016; UBND tỉnh Thanh Hóa
4 Tổng giám đốc nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015 20151227 Da co thanh tich XS trong phong trao thi dua Chung suc XD Nong thon moi 11-15 TGD - . 2015 Bằng khen Số:4937/QĐ-UBND; Ngày: 11/27/2015; UBND tỉnh Thanh Hóa
5 Tổng giám đốc nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất và kinh doanh 2014 – 2015 20150914 TGD da co thanh tich sx trong hoat dong san xuat va kinh doanh 2014 - 2015 . . 2015 Bằng Khen Số: 3495/QĐ-UBND; Ngày: 09/14/2015; UBND tỉnh Thanh Hóa
6 VCCI trao tặng Bằng khen cho Công ty Delta vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất và kinh doanh 20150403 Delta da co thanh tich xuat sac trong hoat dong SXKD . 2015 Bằng Khen Số: 0693/PTM-TĐKT; Ngày: 04/03/2015; Phòng Thương mại và Công nghiệp VN