VCCI trao tặng Bằng khen cho Công ty Delta vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất và kinh doanh

Tên thành tích Hình ảnh Năm khen thưởng Hình thức, nội dung khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ban hành quyết định
VCCI trao tặng Bằng khen cho Công ty Delta vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất và kinh doanh 2015 Bằng Khen Số: 0693/PTM-TĐKT; Ngày: 04/03/2015; Phòng Thương mại và Công nghiệp VN

20150403 Delta da co thanh tich xuat sac trong hoat dong SXKD .

Tuanhv.