CP dụng cụ thể thao DELTA đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì

Tên thành tích Hình ảnh Năm khen thưởng Hình thức, nội dung khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ban hành quyết định
CP dụng cụ thể thao DELTA đón nhận Huân chương lao động hạng Nhì 2018 Quyền chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam - Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân Chương Lao Động Hạng Nhì cho Công ty Cổ phần Dụng cụ Thể Thao Delta vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017 góp phần vào sự nghiệp Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc. Số 1853/QĐ-CTN Ngày 19 tháng 10 năm 2018

20181019 - Huan Chuong Lao dong Hang Nhi (FILEminimizer)

Quyền chủ tịch nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam – Đặng Thị Ngọc Thịnh trao tặng Huân Chương Lao Động Hạng Nhì cho Công ty Cổ phần Dụng cụ Thể Thao Delta vì đã có những thành tích xuất sắc trong công tác từ năm 2013 đến năm 2017 góp phần vào sự nghiệp Xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ tổ quốc.

Tuanhv.