Doanh nhân tiêu biểu xứ Thanh.

Tên thành tích Hình ảnh Năm khen thưởng Hình thức, nội dung khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ban hành quyết định
Doanh nhân tiêu biểu xứ Thanh. 2013 Bằng Khen và Cúp Số: 3588/QĐ/UBND; Ngày: 10/11/2013; UBND tỉnh Thanh Hóa

20131011 Doanh nhan tieu bieu Thanh hoa .20131011 Cup vang Doanh Nhan tieu bieu Xu Thanh .

Tuanhv.