Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh gióng.

Tên thành tích Hình ảnh Năm khen thưởng Hình thức, nội dung khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ban hành quyết định
Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh gióng. 2013 Bằng Chứng nhận và Cúp Thánh gióng Số: 2515/QĐ /PTM-TĐKT": Ngày: 10/01/2013; Hội đồng bình xét Doanh Nhân toàn quốc

20131001 DN tieu bieu Toan quoc . 20131001 Cup Thanh Giong .