Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng Khen cho Công ty Delta

Tên thành tích Hình ảnh Năm khen thưởng Hình thức, nội dung khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ban hành quyết định
Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng Khen cho Công ty Delta 2012 Bằng khen Số: 732/QĐ/TTg; Ngày: 06/20/2012; Thủ tướng chính phủ

20120612 Bang khen Thu tuong chinh phu