STT Tên thành tích Hình ảnh Năm khen thưởng Hình thức, nội dung khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ban hành quyết định
1 VCCI trao tặng Bằng khen cho Công ty Delta vì đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất và kinh doanh 2015 Bằng Khen Số: 0693/PTM-TĐKT; Ngày: 04/03/2015; Phòng Thương mại và Công nghiệp VN
2 Huân Chương lao động Hạng ba 2013 Bằng Khen và Huy hiệu Số: 1593/QĐ-CTN; Ngày: 08/27/2013; Chủ tịch nước
3 Chứng nhận và Cúp vàng – Giải vàng chất lượng Quốc gia 2013 Chứng nhận và Cúp vàng Số: 359/QĐ/TTg - Ngày: 03/12/2014 - Thủ tướng chính phủ
4 Doanh nhân tiêu biểu xứ Thanh. 2013 Bằng Khen và Cúp Số: 3588/QĐ/UBND; Ngày: 10/11/2013; UBND tỉnh Thanh Hóa
5 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh gióng. 2013 Bằng Chứng nhận và Cúp Thánh gióng Số: 2515/QĐ /PTM-TĐKT": Ngày: 10/01/2013; Hội đồng bình xét Doanh Nhân toàn quốc
6 Chứng nhận và Cúp bạc – Giải bạc chất lượng Quốc gia 2012 Chứng nhận và Cúp bạc Số: 262/QD/TTg: Ngày: 02/01/2013 Thủ tướng Chính Phủ