STT Tên thành tích Hình ảnh Năm khen thưởng Hình thức, nội dung khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ban hành quyết định
1 Huân Chương lao động Hạng ba 20130827 Huan chuong LD Hang 3-CT nuoc . 2013 Bằng Khen và Huy hiệu Số: 1593/QĐ-CTN; Ngày: 08/27/2013; Chủ tịch nước
2 Chứng nhận và Cúp vàng – Giải vàng chất lượng Quốc gia 20140312 Giai Vang chat luong QG . 2013 Chứng nhận và Cúp vàng Số: 359/QĐ/TTg - Ngày: 03/12/2014 - Thủ tướng chính phủ
3 Doanh nhân tiêu biểu xứ Thanh. 20131011 Doanh nhan tieu bieu Thanh hoa . 2013 Bằng Khen và Cúp Số: 3588/QĐ/UBND; Ngày: 10/11/2013; UBND tỉnh Thanh Hóa
4 Doanh nhân Việt Nam tiêu biểu – Cúp Thánh gióng. 20131001 DN tieu bieu Toan quoc . 2013 Bằng Chứng nhận và Cúp Thánh gióng Số: 2515/QĐ /PTM-TĐKT": Ngày: 10/01/2013; Hội đồng bình xét Doanh Nhân toàn quốc
5 Chứng nhận và Cúp bạc – Giải bạc chất lượng Quốc gia 20140312 Giai Vang chat luong QG . 2012 Chứng nhận và Cúp bạc Số: 262/QD/TTg: Ngày: 02/01/2013 Thủ tướng Chính Phủ
6 Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng Khen cho cá nhân Ông Nguyễn Trọng Thấu – CT.HĐQT, Tổng giám đốc Công ty. 20120620 TGD - Thu tuong Chinh phu tang 2012 Bằng Khen Số: 732/QĐ/TTg; Ngày: 06/20/2012; Thủ tướng chính phủ