Tổng giám đốc nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015

Tên thành tích Hình ảnh Năm khen thưởng Hình thức, nội dung khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ban hành quyết định
Tổng giám đốc nhận Bằng khen của UBND tỉnh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2011-2015 2015 Bằng khen Số:4937/QĐ-UBND; Ngày: 11/27/2015; UBND tỉnh Thanh Hóa

20151227 Da co thanh tich XS trong phong trao thi dua Chung suc XD Nong thon moi 11-15 TGD - .

Tuanhv.