Thương hiệu

Logo Delta được xây dựng trên hai mặt của hình kim tự tháp, điểm nhọn thể hiện sự phát triển tích cực không ngừng và hai mặt kim tự tháp ghép vào nhau theo chiều đi lên thể hiện sự kết nối chuyển giao liên tiếp giữa các thế hệ.

  • Biểu tượng kim tự tháp cùng toàn bộ hình khối chữ Delta phân làm bốn góc tạo nên thế bền vững, trường tồn. Phát triển bền vững, trường tồn dựa trên 04 yếu tố: Giá trị mang lai cho khách hàng; giá trị mang lại cho người lao động, giá trị mang lại cho cổ đông, nhà đầu tư và giá trị mang lại cho cộng đồng, xã hội.

 

  • Hai màu đỏ và đen biểu trưng cho sự phát triển hài hòa âm dương trong triết học phương Đông

 

  • Biểu tượng Delta thể hiện sự khởi đầu, sức sáng tạo chinh phục những tầm cao, đồng thời trong Anh Ngữ chữ Delta là đồng bằng – thể hiện sự rộng lớn. Phát triển thể thao trên diện rộng là mang lại sức khỏe cho cộng đồng xã hội