Công ty cổ phần dụng cụ thể thao delta

Công ty cổ phần dụng cụ thể thao delta là tiền thân là công ty dụng cụ thể thao delta được thành lập ngày 05 tháng 08 năm 2002 tại thị trấn Bút Sơn – Hoằng Hóa – Thanh Hóa – Việt Nam. Ngày đầu thành lập quy mô công ty nhỏ với 04 sáng lập viên cùng với 35 cán bộ nhân viên. Công nghệ sản xuất, thương hiệu deltal được mua từ Hungary và nhập khẩu về Việt Nam. Tại thời điểm này, các sản phẩm bóng đá và bóng ném được sản xuất trên công nghệ da bò. Thị trường xuất khẩu chủ yếu tại Hungary và một số nước Đông Âu. Năm 2011 Công ty Delta mở rộng sản xuất, ngoài 2 Xí nghiệp Bóng thể thao và May quần áo thu hút gần 2.000 lao động, Công ty Delta đang xây dựng thêm Nhà máy…