Lễ khởi công dự án khu liên hợp sản xuất & phúc lợi delta