Lễ ra quân sản xuất – phát động phong trào thi đua năm 2016