TIỂU PHẨM – “THẦY BÓI DÊ GÁI” – QUÁ DÊ – DÊ DÊ QUÁ | ĐỘI SƠN CA | TRƯỜNG MẦM NON HỌA MI DELTA