Công ty Delta tham gia Hội chợ triển lãm sản phẩm thể thao tại Cộng hòa Liên bang Đức.