Lễ ra quân sản xuất và phát động phong trào thi đua năm 2016