Phim tài liệu: Quy trình sản xuất bóng đá tại công ty Delta

Nằm trong các hoạt động thể thao bên lề World Cup 2014 – Ban khoa giáo, Đài truyền hình Việt Nam đã thực hiện bộ phim tài liệu về Quy trình sản xuất Bóng đá tại Công ty Delta.

Sau đây, Ban biên tập xin mời quý vị và các bạn cùng theo dõi phim tài liệu được xây dựng tại Delta tháng 5/2014.

Xin cảm ơn!

 

  [jwplayer config=”myplayer” file=”https://d1wst0behutosd.cloudfront.net/videos/58044.mp4″ image=”http://www.mywebsite.com/myimage.jpg” backcolor=”000066″ frontcolor=”3333FF” lightcolor=”FFCC00″]