Chứng nhận Quyền sử dụng hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn

Tên thành tích Hình ảnh Năm khen thưởng Hình thức, nội dung khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ban hành quyết định
Chứng nhận Quyền sử dụng hàng Việt Nam chất lượng cao phù hợp tiêu chuẩn 2004 Chứng nhận và Kỷ niệm chương Số: 3100 BTC/HC; Ngày: 11/22/2004; Bộ công nghiệp

20041122 CN Hang VN CLC 20041122 Phu hop tieu chuan

Tuanhv.