TGĐ Nguyễn Trọng Thấu được Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng Bằng khen “Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2018”

Tên thành tích Hình ảnh Năm khen thưởng Hình thức, nội dung khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ban hành quyết định
TGĐ Nguyễn Trọng Thấu được Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng Bằng khen “Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2018” 2018 Bằng khen 1199/QĐ-TTg ngày 18/9/2018

20180918 TGD Nhan Bang khen chien si thi thu cua Thu tuong Chinh phu

TGĐ Nguyễn Trọng Thấu được Thủ tướng chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tặng Bằng khen “Chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2018” vì đã có thanh tích xuất sắc, tiêu biểu trong phong trao thi đua yêu nước, góp phần vào sự nghiệp xây dụng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ Quốc

Tuanhv.