Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng Khen cho cá nhân Ông Nguyễn Trọng Thấu – CT.HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.

Tên thành tích Hình ảnh Năm khen thưởng Hình thức, nội dung khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ban hành quyết định
Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng Khen cho cá nhân Ông Nguyễn Trọng Thấu – CT.HĐQT, Tổng giám đốc Công ty. 2012 Bằng Khen Số: 732/QĐ/TTg; Ngày: 06/20/2012; Thủ tướng chính phủ

20120620 TGD - Thu tuong Chinh phu tang

Tuanhv.