Chứng nhận và Cúp bạc – Giải bạc chất lượng Quốc gia

Tên thành tích Hình ảnh Năm khen thưởng Hình thức, nội dung khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ban hành quyết định
Chứng nhận và Cúp bạc – Giải bạc chất lượng Quốc gia 2012 Chứng nhận và Cúp bạc Số: 262/QD/TTg: Ngày: 02/01/2013 Thủ tướng Chính Phủ

20130201 Giai bac Chat luong QG . 20130201-Cup bac -Giai thuong chat luong QG .

Tuanhv.