Huân Chương lao động Hạng ba

Tên thành tích Hình ảnh Năm khen thưởng Hình thức, nội dung khen thưởng Số, ngày, tháng, năm của quyết định, cơ quan ban hành quyết định
Huân Chương lao động Hạng ba 2013 Bằng Khen và Huy hiệu Số: 1593/QĐ-CTN; Ngày: 08/27/2013; Chủ tịch nước

20130827 Huan chuong LD Hang 3-CT nuoc . 20130827  Huan chuong LD Hang ba1 .

Tuanhv.